Nowe opcje gry: system komend.

Nowe postacie: Fairy.

Nowi NPC: Elf Lala, Eo the Craftsman.

Nowe nabyte umiejętności: Heal, Greater Defense, Greater Damage, Penetration, Ice Arrow.

Nowe umiejętności w broniach: Tripple Shoot.

Nowe przedmioty nabywanych umiejętności: Summon.

Nowe przedmioty: Bolt, Arrov.

Nowe summony Summon Goblin, Summon Stone Golem, Summon Assasin, Summon Elite Yeti, Summon Dark Knight, Summon Bali, Summon Soldier.

Nowe orby: Orb of Heal, Orb of Greater Defense, Orb of Greater Damage, Orb of Penetration, Orb of Ice Arrow.

Nowe zbroje: Vine, Silk, Spirit, Guardian, Divine, Nature.

Nowe tarcze: Fairy Shield, Elemental Shield.

Nowe kategorie broni: Bow, Crossbow.

Nowy topór: Fairy Axe.

Nowa broń obuchowa: Elemental Mace.

Nowe łuki: Chaos Nature Bow, Short Bow, Bow Fairy Bow, Battle Bow, Tiger Bow, Light Bow, Giant Bow.

Nowe kusze: Crossbow, Gold Crossbow, Arquebus, Light Crossbow, Serpent Crossbow, Legendary Crossbow, Aqua Gold Crossbow, Saint Crossbow.

Nowe wingi 1st lv: Fairy wings.

Wstecz