Nowe opcje gry: pranie wingów 2nd lvl.

Nowe postacie: Magic Gladiator.

Nowe klasy postaci: Blade Knight, Soul Master, Muse Elf.

Nowe opcje mixów: pranie wingów 2nd lvl.

Nowe mapy: Icarus.

Nowe potwory: Alquamos, Mega Crust, Queen Ranier, Drakan, Alpha Crust, Phantom, Knight, Great Drakan, Phonex of Darkness.

Nowe nabyte umiejętności: Fireslash.

Nowe umiejętności w broniach: Slashing, Power Slash.

Nowe orby: orb of Fireslash.

Nowe zbroje: StormCrow, Thunderhawk, Hurricane.

Nowe miecze: Rune Blade, Thunder Blade, Dark Regin Blade.

Nowy rodzaj wingów: wingi 2nd lvl.

Nowe wingi 2nd lv: Wings of Dragon, Wings of Spirits, Wings of Darkness, Wings of Soul.

Nowy quest item: Scroll of Emperor, Broken Sword, Tears of Elf, Soul of Prophet.

Nowe questy: Scroll of Emperor, Three treasures of MU.

Zmiana w tworzeniu postaci: jest pokazana głowa postaci w małym okienku.

Wstecz