Nowe mapy: Losttower.

Nowi bohaterowie niezależni: Messenger of Archangel.

Nowe potwory: Shadow, Poison Shadow, Cursed Wizard, Death Cow, Devil, Death Knight, Death Gorgon, Balrog.

Nowe nabyte umiejętności: Hell Fire, Aqua Beam, Cometfall, Inferno, Teleport Ally, Soul Barier.

Nowe przedmioty: Scroll, Blood Scroll +1 Blood Bone +1, Blood Scroll +2 Blood Bone +2, Blood Scroll +3 Blood Bone +3, Blood Scroll +4 Blood Bone +4, Blood Scroll +5 Blood Bone +5, Blood Scroll +6 Blood Bone +6, Blood Scroll +7 Blood Bone +7, Devil Key +1, Devil Eye +1, Devil Key+2, Devil Eye +2, Devil Key+3, Devil Eye +3, Devil Key+4, Devil Eye +4, Devil Key +5, Devil Eye +5, Devil Key +6, Devil Eye +6.

Nowe zwoje: Scroll of Hell Fire, Scroll of Aqua Beam, Scroll of Cometfall, Scroll of Inferno, Scroll of Teleport Ally, Scroll of Soul Barier.

Nowy miecz: Absolute Sword of Archangel.

Nowa kusza: Absolute Crossbow of Archangel.

Nowe różdżki: Absolute Staff of Archangel, Unicorn Staff, Crystal Staff, Kundun Staff.

Nowe zaproszenia na zdarzenia: Invisible Cloak +1, Invisible Cloak +2, Invisible Cloak +3, Invisible Cloak +4, Invisible Cloak +5, Invisible Cloak +6, Invisible Cloak +7, Devils Invitation +1, Devils Invitation +2, Devils Invitation +3, Devils Invitation +4, Devils Invitation +5, Devils Invitation +6.

Nowe zdarzenia: Blood Castle, Devil Square.

Nowy przedmiot potrzebny do zadania: Scroll of Emperor, Broken Sword, Tears of Elf, Soul of Prophet, Absolute Weapon of Archangel.

Nowe zadania: Znajdź Scroll of Emperor, znajdź Three treasures of MU, zniszcz bramę w blood castle, zabij czterdzieści potworów w blood castle, zabij dwa spirit socrerer w blond castle, rozwalić kryptę w blood castle, zabrać broń archanioła w blond castle, odnieść broń do archanioła w blond castle.

Zmiana nazwy postaci: Dark Sorcerer => Dark Wizard, Fairy => Fairy Elf.Wstecz