Nowe opcje gry: System friends, system warp pod klawiszem "M".

Wstecz