Wyświetlanie naciśniętych klawiszy.

Dokument ten zawiera prosty skrypt, który w poniższym kwadracie wyświetla naciśnięte klawisze.

Napisz coś:

Wstecz