To jest pierwsza klasa

To jest druga klasa

Rozdział 1

Rozdział 1.1

Rozdział 1.2

Rozdział 2

Rozdział 2.1

Rozdział 2.1.2

Fairy Elf/Muse Elf/Hight Elf

Elf jest postacią walczącą albo na dystans albo pomagającą innym osobom dając pozytywne aury. Istnieje jeszcze tak zwana hybryda ,którą jest połączeniem obydwóch podklas, jednak trzeba umiejętnie rozdawać punkty na takowej. Elf ma dosyć wysoki wskaźnik defa, nosi średnie zbroje i posługuje się łukami, kuszami, scyzorykiem oraz kilkoma mieczami

Elf nie może narzekać na brak party, w szczególności Energy Elf, który jest wręcz poszukiwany do party głównie dlatego , że reszta członków party może przetrwać z, nim na wyższych mapach nie mając przy tym rate. Jest także pierwszym przedstawicielem kobiety w mu co sprawia ,że możemy dostawać rzeczy po niższych cenach lub mieć inne przywileje

Ta postać jest gorsza od Blade Knighta

Wstecz