Nowe opcje gry: Tworzenie broni darkangel z bloodangel, tworzenie zbroji holyangel z darkangel.

Nowe opcje mixów: Tworzenie broni darkangel z bloodangel, tworzenie zbroji holyangel z darkangel.

Nowe mapy: Nixies Lake.

Nowe potwory: Paraca, Bass, Vasuki, Nix.

Nowe przedmioty: Dark Angel Anvil.

Nowe rodzaje przedmiotów: Bronie darkangel, Zbroje Holyangel.

Nowe kategorie broni: Kolczan.

Nowy kolczan: Quiver.

Nowy socket kolczan: Devilwood Quiver.

Nowy kolczan Bloodangel: Bloodangel Quiver.

Nowe miecze Darkangel: Darkangel Sword, Darkangel Magic Sword.

Nowy łuk Darkangel: Darkangel Bow.

Nowa różdżka Darkangel: Darkangel Staff.

Nowe berło Darkangel: Darkangel Scepter.

Nowy kij Darkangel: Darkangel Stick.

Nowy kastet Darkangel: Darkangel Claw.

Nowa lanca Darkangel: Darkangel Lance.

Nowy kolczan Darkangel: Darkangel Quiver.

Nowe antyczne zestawy: Protect's Holyangel Knight, Peace's Holyangel Wizard, Blessing's Holyangel Elf, Guardian's Holyangel Summoner, Solid's Holyangel Magic, Determined Holyangel Lord, Muscular Holyangel Fighter, Sacred Holyangel Lancer, Healing's Holyangel Elf, Decisive's Holyangel Magic.

Nowe zbroje holyangel: Holyangel Knight Armor, Holyangel Wizard Armor, Holyangel Elf Armor, Holyangel Magic Armor, Holyangel Lord Armor, Holyangel Summoner Armor, Holyangel Fighter Armor, Holyangel Lancer Armor.

Nowe spodnie holyangel: Holyangel Knight Pants, Holyangel Wizard Pants, Holyangel Elf Pants, Holyangel Magic Pants, Holyangel Lord Pants, Holyangel Summoner Pants, Holyangel Fighter Pants, Holyangel Lancer Pants.

Nowe buty holyangel: Holyangel Knight Boots, Holyangel Wizard Boots, Holyangel Elf Boots, Holyangel Magic Boots, Holyangel Lord Boots, Holyangel Summoner Boots, Holyangel Fighter Boots, Holyangel Lancer Boots.

Nowe hełmy holyangel: Holyangel Knight Helm, Holyangel Wizard Helm, Holyangel Elf Helm, Holyangel Lord Helm, Holyangel Summoner Helm, Holyangel Fighter Helm, Holyangel Lancer Helm.

Nowe rękawiczki holyangel: Holyangel Knight Gloves, Holyangel Wizard Gloves, Holyangel Elf Gloves, Holyangel Magic Gloves, Holyangel Lord Gloves, Holyangel Summoner Gloves, Holyangel Lancer Gloves.

Nowe zdarzenia: Maze of Dimensions.

Nowy maksymalny poziom do uzyskania: 820.

Nowy maksymalny poziom jaki nam się pokazuje: 820.

Nowe opcje doskonałe w broniach: Increases ATK Dmg by 1.6 every 20LVL, Increase Attack Power by 45.

Zmiana w master level: level zostaje zwiększony z 300 do 420.

Zmiany w przedmiotach ancient: nowe sety.

Zmiany w dodawanych statystykach: Zmiana w dodawanych statystykach zwiększanych za pomocą, buffów, mastery ancient, starych ancientów i seedowanych socketowych itemów. Gra po jego posiadaniu lub założeniu to przelicza i tylko zwiększa nasze defense, attack power etc zależne od danego zwiększenia. Na wcześniejszych łatkach gra zwiększała statystyki i defense, attack power etc z nimi związane.Wstecz