Nowe opcje gry: shiftem mamy podglad dwóch itemow gdy mamy np 2 armormy mozna sobie je porownac w 2 okienkach statystyk, to samo bronie i pety.

Nowe rodzaje obrażeń: Żółte dla skili kupowanych za ruud.

Nowe mapy: Ferea.

Nowe opcje mixów: Wypieranie itemów darkangel z bloodangel, pranie elemental Box.

Nowe potwory: Ferea Knight, Ferea Fighter, Ferea Archer, Ferea General, Lord of Ferea,.

Nowe nabyte umiejętności: Fire Blow, Meteor Strike, Meteor Storm, Soul Seeker, Focus Shot, Fire Beast, Aqua Beast.

Nowe przedmioty: Talisman Conversion, Sealed Stone Shard, Symbols of Fire, Symbols of Water, Symbols of Wind, Symbols of Earth, Symbols of Darkness.

Nowe scrolle: Scroll of Meteor Strike, Scroll of Meteor Storm, Scroll of Soul Seeker.

Nowe orby: Orb of Fire Blow, Orb of Focus Shot, Orb of Fire Blood, Orb of Ice Blood.

Nowe pergaminy: Parchment of Fire Beast, Parchment of Aqua Beast.

Nowe rodzaje przedmiotów: Zbroje Darkangel.

Nowe antyczne zestawy: Courage's Darkangel Knight, Wisdom's Darkangel Wizard, Speed's Darkangel Elf,Resurgen's Darkangel Elf, Chaos Summoner's Darkangel, Determination's Darkangel Magic, Fallen's Darkangel Magic, Justice's Darkangel Lord, Will's Darkangel Fighter, Retribution's Darkangel Lancer.

Nowe zbroje darkangel: Darkangel Knight Armor, Darkangel Wizard Armor, Darkangel Elf Armor, Darkangel Summoner Armor, Darkangel Magic Armor, Darkangel Lord Armor, Darkangel Fighter Armor, Darkangel Lancer Armor.

Nowe spodnie darkangel: Darkangel Knight Pants, Darkangel Wizard Pants, Darkangel Elf Pants, Darkangel Summoner Pants, Darkangel Magic Pants, Darkangel Lord Pants, Darkangel Fighter Pants, Darkangel Lancer Pants.

Nowe buty darkangel: Darkangel Knight Boots, Darkangel Wizard Boots, Darkangel Elf Boots, Darkangel Summoner Boots, Darkangel Magic Boots, Darkangel Lord Boots, Darkangel Fighter Boots, Darkangel Lancer Boots.

Nowe hełmy darkangel: Darkangel Knight Helm, Darkangel Wizard Helm, Darkangel Elf Helm, Darkangel Summoner Helm, Darkangel Lord Helm, Darkangel Fighter Helm, Darkangel Lancer Helm.

Nowe rękawiczki darkangel: Darkangel Knight Gloves, Darkangel Wizard Gloves, Darkangel Elf Gloves, Darkangel Summoner Gloves, Darkangel Magic Gloves, Darkangel Lord Gloves, Darkangel Lancer Gloves.

Nowe zdarzenia: Elemental Symbols.

Nowy maksymalny poziom do uzyskania: 800.

Nowy maksymalny poziom jaki nam się pokazuje: 800.

Zmiana w elemental system: Zwiększenie rangi errtelu daje 100% powodzenia, Errtel włożony do głównego boxa zwiększy range, Errtel włożony do drugiego boxa zostanie zniszczony.

Zmiana w mixach: Można konwertować errtele i pentagramy.

Zmiany w przedmiotach ancient: nowe sety.Zmiana w master level: level zostaje zwiększony z 370 do 400.

Wstecz