Nowe opcje gry: Alliance system, system pisania na alliance, lord mix, combo system dla BK, dodanie shadow phantom solider, pakowanie i rozpakowywanie blessów i souli do 30 sztuk, zakładane ancienty zwiekszają nam statystyki.

Nowe rodzaje komunikacji: Żółty dla alliance.

Nowe postacie: Dark Lord.

Nowe rodzaje tworów: Pranie konia, pranie kruka.

Nowy efekt wizualny: Fioletowo-niebieski pierścień latający w ogół postaci, gdy mamy cały komplet antycznego zestawu.

Nowe mapy: Land of Trials, Kalima, Icarus.

Nowi bohaterowie niezależni: Guardsman, Senior, Marlon, Pet Trainer, Guard (Valley of Loren), Lahap, Charon.

Nowe potwory: Axe Warior, Lizzard Warior, Poison Golem, Fire Golem, Queen Bee, Erohim, Aegis, Lord Centurion, Blood Soldier, Death Angel, Necron, Death Centurion, Schriker, Illusion of Kundun, Kundun, Alquamos, Mega Crust, Queen Ranier, Drakan, Alpha Crust, Phantom, Knight, Great Drakan, Phonex of Darkness, Mutant (Hero), Omega Wing, Gigas Golem.

Nowe umiejętności zwierzaków: Eartquake, Follow character, Random auto attack, Attack with owner, Attack specific target.

Nowe nabyte umiejętności bez nauki: Cresent Moon Slash, Wind Blades, Starfall, Spiral Slash, Mana Rays, Fire Spines, Stun, Cancel Stun, Mana Swell, Invisibility, Cancel Invisibility, Abolish Magic, Force.

Nowe nabyte umiejętności: Ice Storm, Decay, Nova, Fireburst, Critical Damage, Summon.

Nowe przedmioty: Symbol of kundun +1, Symbol of kundun +2, Symbol of kundun +3, Symbol of kundun +4, Symbol of kundun +5, Symbol of kundun +6, Sign of Lord, archer, sperman, Lifestone, Dark Horse Spirit, Dark Raven Spirit.

Nowe zwoje: Scroll of Ice Storm, Scroll of Decay, Scroll of Nova, Scroll of Fireburst, Scroll of Critical Damage, Scroll of Summon.

Nowy rodzaj przedmiotów: przedmioty typu ancient.

Nowe zbroje: Embroidered Armor, Magus Armor, Adamantine Armor, Dark Master Armor.

Nowe spodnie: Embroidered Pants, Magus Pants, Adamantine Pants, Dark Master Pants.

Nowe buty: Embroidered Boots, Magus Boots, Adamantine Boots, Dark Master Boots.

Nowe hełmy: Embroidered Mask, Magus Mask, Adamantine Mask, Dark Master Mask.

Nowe rękawiczki: Embroidered Gauntlets, Magus Gauntlets, Adamantine Gauntlets, Dark Master Gauntlets.

Nowa kategoria broni: Berło.

Nowe berła: Battle Scepter, Master Scepter, Great Scepter, Lord Scepter, Great Lord Scepter.

Nowe antyczne pierścionki: Ceto Ring of Earth, Anubis Ring of Fire, Apollo Ring of Magic, Kantata Ring of Poison, Kantata Ring of Wind, Warrior Leather Ring of Ice.

Nowe antyczne wisiorki: Gaion Pendant of Water, Gywen Pendant of Ability, Evis Pendant of Wind, Garuda Pendant of Fire, Eplete Pendant of Lightning.

Nowe antyczne zestawy: Warrior Leather, Hyperion Bronze, Eplete Scale, Garuda Brass, Kantata Plate, Hyon Dragon, Apollo Pad, Evis Bone, Heras Sphnx, Anubis Legendary, Ceto Vine, Gaia Silk, Odin Wind, Argo, Spirit, Gywen Guardian, Gaion Storm Crow.

Nowe antyczne miecze: Hyon Lightning Sword, Ceto Rapier.

Nowa antyczna broń obuchowa: Warrior Leather Morning Star.

Nowy antyczny łuk: Gywen Silver Bow.

Nowa antyczna kusza: Gaia Golden Crossbow.

Nowa antyczna różdżka: Apollo Skull Staff.

Nowe antyczne tarcze: Eplete Plate Shield, Heras Skull Shield.

Nowe pety: Dark Horse, Dark Raven.

Nowe zaproszenia na zdarzenia: Lost map +1, Lost map +2, Lost map +3, Lost map +4, Lost map +5, Lost map +6, Armor of Guardsman.

Nowe zdarzenia: Castle Siege, Chaos Castle, Kalima, Loren Deep.

Nowe klejnoty: Jewel of Guardian.

Nowe owoce: Command Fruit.

Nowe używki: Potion of Bless, Potion of Soul.

Nowe skrzydła drugiego poziomu: Cape of Lord.

Nowy przedmiot potrzebny do zadania: Dark Stone, Ring of Glory.

Nowe zadania: Odbić zamek w Castle Siegie, obronić zamek w Castle Siege zniszczyć bramę w castle siege, zniszczyć statuę w castle siege, pokonać potwory w loren deep, znajdź Dark Stone, znajdź Ring of Glory, zniszcz kunduna, przetrwać chaos castle, przetrwaj devil square.

Nowe opcje ancient w zestawach: Increase Attack Rate, Increase AG Value, Increase Defense, Increase Critical Damage Rate, Increase Excellent Damage Rate, Increase Strength, Increase Energy, Increase Agility, Increase Skill Damage, Increase Maximum Mana, Increase Wizard Damage, Increase Maximum HP, Increase maximum AG, Increase Double Damage rate,Increase Stamina, Increase Excellent Damage, Increase Critical Damage, Increase Max. Life, Increase Defense When Using Shield Weapons, Ignore Enemy’s Defensive Skill, Increase Max. Damage, Increase Min. Damage.

Zmiana przy wyborze serwera: Serwer wybieramy w miejscu, gdzie na tle jest Dark Lord stojący na klifie.

Zmiana nazw przedmiotów potrzebnych do zadań: Soul of Prophet => Soul of Wizard.

Zmiana Nazwy czaru: Blast => Cometfall, Mana Shield => Soul Barier.

Zmiana nazwy mapy: Davias => Devias.

Zmiana Nazwy Tarczy: Chaos Shield => Dragon Shield, Round Shield => Small Shield, Big Round Shield => Large Round Shield, Iron Shield => Plate Shield.

Zmiana Nazwy broni: Scimitar => Sword of Assasin, Serpent Borg => Serpent Sword, Blade of Devourer => Knight Blade, Death Blade => Dark Reign Blade, Crystal Mace => Crystal Morning Star, Bardiche => Berdysh, Crystal Staff => Dragon Soul Staff, Legend Crossbow => Bluewing Crossbow.

Zmiana nazwy części zestawów: Absolute Sword of Archangel => Divine Sword of Archangel, Spirit Sword => Dark Braker, Thunder Sword => Thunder Blade, Absolute Staff of Archangel => Divine Staff of Archangel, Absolute Crossbow of Archangel => Divine Crossobw of Archangel, Fairy Bow => Elven Bow, Giant Bow => Celestial Bow, Unicorn Staff => Staff of Destruction, Crystal Staff => Grand Soul Staff, Legendary Crossbow => Bluewind Crossbow, Chaos Shield => Dragon Shield, Fairy Shield => Elven Shield, Big Round Shield => Large Round Shield, Round Shield => Small Shield, Iron Shield => Plate Shield, Iron Hammer => Great Hammer, Blade of Devourer => Knight Blade, Dark SiDe Armor => Dark Soul Armor, Dark SiDe Boots => Dark Soul Boots, Dark SiDe Helm => Dark Soul Helm, Dark SiDe Gauntlets => Dark Soul Gloves, Dark SiDe Pants => Dark Soul Pants, Flaming Phoenix Armor => Dark Phonex Armor, Flaming Phoenix Boots => Dark Phonex Boots, Flaming Phoenix Helm => Dark Phonex Helm, Flaming Phoenix Gauntlets => Dark Phonex Gloves, Flaming Phoenix Pants => Dark Phonex Pants, Nature Armor => Red Spirit Armor, Nature Boots => Red Spirit Boots, Nature Helm => Red Spirit Helm, Nature Gauntlets => Red Spirit Gloves, Nature Pants => Red Spirit Pants, Scimitar=> Sword of Assasin, Serpent Borg => Serpent Sword, Death Blade => Dark Reign Blade, Unicorn Armor => Storm crow Armor, Thunder Armor => Thunder Hawk Armor,Unicorn Pants => Storm crow Pants, Thunder Pants => Thunder Hawk Pants, Unicorn Boots => Storm crow Boots, Thunder Boots => Thunder Hawk Boots, Unicorn Gauntlets => Storm crow Gloves, Thunder Gauntlets => Thunder Hawk Gloves, Hurricane Gauntlets => Hurricane Gloves, Pad Gauntlets => Pad Gloves, Leather Gauntlets => Leather Gloves, Bronze Gauntlets => Bronze Gloves, Bone Gauntlets => Bone Gloves, Scale Gauntlets => Scale Gloves, Brass Gauntlets => Brass Gloves, Sphinx Gauntlets => Sphinx Gloves, Plate Gauntlets => Plate Gloves, Legendary Gauntlets => Legendary Gloves, Dragon Gauntlets => Dragon Gloves, Black Dragon Gauntlets => Black Dragon Gloves, Grand Soul Gauntlets => Black Dragon Gloves, Vine Gauntlets => Vine Gloves, Silk Gauntlets => Silk Gloves, Spirit Gauntlets => Spirit Gloves, Guardian Gauntlets => Guardian Gloves, Divine Gauntlets => Divine Gloves.

Zmiany w przedmiotach ancient: nowe sety, pierscienie, wisiorki, tarcza, miecze, bronie obuchowe, różczki.Wstecz